Systém řízení jakosti

CERTIFIKÁT

Image descriptionPolitika jakosti:

awaTech

Vedení společnosti awaTech, s.r.o., vědomo si své odpovědnosti vůči zákazníkům, zaměstnancům a zúčastněným stranám deklaruje svoje zaměření na takovou strukturu a řízení uvnitř organizace, aby byly dány předpoklady pro zvyšování výkonnosti organizace. Nutnými předpoklady výkonnosti organizace ve smyslu vytváření přidané hodnoty pro zákazníka je poptávka po výrobcích a poskytovaných službách a odbyt těchto produktů.

Tyto předpoklady chce vedení organizace naplnit zavedením a důsledným dodržováním následujících zásad
  • - přizpůsobovat se potřebám zákazníka a plnit jeho požadavky
  • - stanovit cíle organizace a vybudovat takové prostředí v organizaci, aby při jejich dosahování byli zapojeni všichni zaměstnanci
  • - procesní přístup při řízení činností
  • - analyzovat a vyhodnocovat získané údaje a požadavky